Hantverksgruppen Kopparträdet

 

Livtag_2171

Sommaren 2014 startade jag tillsammans med Marie Claesson, Blå Blommor och Åsa Åkerström Ahlin, Åsa Åkerström Design, Hantverksgruppen Kopparträdet.
Det var som att ta ett bestämt steg ut i ett eget företagande i samverkan med andra utan skyddsnät.
Vi har ett gemensamt ansvar i Hantverksgruppen Kopparträdet som är en ekonomisk förening. Den egna firman har man såklart eget ansvar för. 

Livtag_2320.webb

Nu är vi 12 medlemmar varav fyra av oss har ateljé i huset. Det är Åsa, Marie och Minna Lindgren, silversmed, Creamor. Vi är de sk stammedlemmarna. Övriga medlemmar är Gren-medlemmar och de har sina produkter i butiken kontinuerligt och de arbetar i butiken ca 2 dagar/mån.
Emellanåt har vi Blad-deltagare som ställer ut sina produkter under en månad mot en avgift och de behöver inte stå i butiken.

Hantverksgruppen Kopparträdet
Gruvgatan 53
79161 Falun
tele: 072-5060689